Operatie Zwitserland LION PROCEDURE

Operatie Zwitserland LION PROCEDUREHierbij wil ik me eerst even voorstellen. Mijn naam is Roy Scholten , ben 37 jaar oud, getrouwd en vader van 2 kinderen van 7 en 10.

Was actief met voetballen en mountainbiken. Na het ongeval ben ik gaan rolstoeltennissen en ga ik er opuit met mijn aankoppel handbike!

Werkte als elektricien in de woningbouw. December 2016 heb ik een ongeval op mijn werk gehad van ruim 6 meter hoog naar beneden gevallen en daar heb ik een incomplete dwarslesie T12 aan over gehouden. Het leven stond in 1 keer op de kop. Na 2 weken ziekenhuis en 3 maanden in de revalidatiekliniek kwam ik weer thuis en met de mededeling dat als ik mijn benen weer op kon tillen kon ik weer contact opnemen want ze konden verder niets meer voor mij betekenen. Ik had en heb nog steeds het gevoel dat er meer in zit en ben niet bij de pakken neer gaan zitten. Intensieve fysio gevolgd bij de roode draak in biddinghuizen en heb daar een mollisuit aangeschaft dat is een pak met 52 elektroden voor spierstimulatie. Ik voelde elke keer wel heel iets vooruit gang. Ook heb ik bij de sintmaartsenkliniek meegedaan aan het testen van het eskoskelet en daarna heb ik nog 6 weken in de locomat gelopen maar ik kreeg geen strekking in de knie en moest er meestoppen. Als ik de strekking terug zou krijgen konden ze pas weer wat voor mij betekenen. Ondertussen trok ik nog steeds de mollisuit aan zet ik mijn benen in een elektriche hometrainer om te fietsen en sta ik in een sta op tafel. Ga naar de sportschool voor de buikspieren en de bovenarmen sterk te maken. Ondertussen ben ik gaan rond kijken of er een behandeling in het buitenland was en kwam met iemand in nederland in contact en hij heeft een aantal maanden geleden een operatie in zwitserland bij professor possover gehad.

Heb informatie gevraagd aan hem en het leek mij ook wel wat.

Zo heb ik contact opgenomen met het international medical center AG in zurich. Moest een aantal filmpjes opsturen van o.a mijn rompstabiliteit en spasmen. De professor rade me aan om een afspraak in de kliniek te maken. Maandag 4 maart was het zover een afspraak in de kliniek. De professor was erg enthousiast over wat ik kon met mijn benen en was zeer positief en kwam in aanmerking voor de operatie. LION PROCEDURE

Tijdens de operatie wordt er een oplaadbare pacemaker in mijn buik geplaatst, hier zitten draadjes aan welke continu stroom afgeven aan mijn zenuwen. Hierdoor ontstaan er activiteiten in mijn benen waardoor er weer spiermassa ontwikkeld wordt en een normale doorbloeding krijg. Na de operatie kan ik weer leren staan en kleine stukjes lopen. Ook decubitus hoort dan tot verleden tijd.

Blaas/darm functie kan toenemen en ook de rugklachten en lichaamstempratuur wordt beter.

Ik ben zeer gemotiveerd en ga voor het maximale!

Het is een zeer kostbare operatie en er wordt niets vergoed door de zorgverzekering.

Voor de operatie is ongeveer 80.000 euro nodig.

Alle hulp is welkom en wordt heel erg gewaardeerd!

Met deze actie hoop ik dat ik naar Zwitserland kan voor de operatie die mij meer kwaliteit van leven geeft!

M.v.g Roy Scholten

Mocht u liever niet op deze site doneren mag het ook op rekening nummer :

NL86 RABO 0120 9378 16 t.n.v. J.R.Scholten omschrijving: operatie Zwitserland. 

I would like to introduce myself first. My name is Roy Scholten, I am 37 years old, married and father of 2 children aged 7 and 10.

Was active with football and mountain biking. After the accident, I went to play tennis and I go out with my handbike mount!


Worked as an electrician in the housing industry. December 2016 I had an accident at work of more than 6 meters high down and I have an incomplete transverse lesion T12 to keep. Life was turned upside down at once. After 2 weeks hospital and 3 months in the rehab clinic I came back home and with the announcement that if I could lift my legs again I could contact again because they could mean nothing more to me. I still had the feeling that there is more in it and I did not sit down. Intensive physio followed at the red dragon in biddinghuizen and I bought a mollisuit that is a suit with 52 electrodes for muscle stimulation. I felt a lot of progress every time. I also participated in the testing of the eskoskelet at the St. Mary's Clinic and after that I walked for 6 weeks in the locomat but I did not have a throat in the knee and had to stop there. If I had the tendency to get back, they could only mean something to me again. In the meantime I still pulled the mollisuit on and I put my legs in an electrical exercise bike to cycle and I am standing in a stand on the table. Go to the gym for the abs and make the upper arms strong. In the meantime I went to see if there was a treatment abroad and came into contact with someone in the Netherlands and he had a surgery in Switzerland a few months ago with Professor Possover.


I asked for information and it seemed to me something.


So I contacted the international medical center AG in zurich. Had to send a number of videos of my trunk stability and spasms. The professor advised me to make an appointment in the clinic. On Monday, March 4, it was so far an appointment in the clinic. The professor was very enthusiastic about what I could do with my legs and was very positive and qualified for the operation. LION PROCEDURE


During the operation, a rechargeable pacemaker is placed in my stomach, here are wires that continuously supply current to my nerves. This creates activities in my legs so that muscle mass is developed again and normal blood flow gets. After the operation I can learn to stand again and walk small pieces. Decubitus is then also a thing of the past.


Bladder / bowel function may increase and also the back complaints and body temperature will improve.


I am very motivated and go for the maximum!It is a very expensive operation and nothing is reimbursed by the health insurance.


Approximately 80,000 euros is needed for the operation.All help is welcome and is very much appreciated!


With this action I hope that I can go to Switzerland for the operation that gives me more quality of life!M.v.g Roy Scholten


If you prefer not to donate on this site, you can also use account number:

NL86 RABO 0120 9378 16 t.n.v. J.R.Scholten description: operation Switzerland.

Update : Zooooooo we rijden al in de buurt van Velen (D) zo ver al !!! Dit hadden we nog niet gedacht .
Dat er zoveel aan ons gedacht word.Echt super !!!
Added on 10 March 2019

Spread the word!Reactions

Started on 06 March 2019


Dromer - Operatie Zwitserland LION PROCEDURE

Roy Scholten

Medical, Illness & Healing
Nederland

Recent donations
avatar

€10

Anonymous

4 hour ago
Share

avatar

€5

danny van horssen

6 hour ago
heel veel succes en sterkte weer een stukje dichter bij het einddoel
Share

avatar

€20

Mardick Schoonhoven

7 hour ago
Share

avatar

€10

Anonymous

8 hour ago
Sterkte!
Share

avatar

€50

Bernard Vijfschaft

10 hour ago
Share

5 of 445 donations